Nejvíce nevypořádaných nároků je v Praze

Nejvíce nevypořádaných nároků je v Praze

Přinášíme vám zajímavá data, která se týkají restitučních nároků. Zjistili jsme, jaká byla celková hodnota vypořádaných restitucí v loňském roce, ať už za nevydanou půdu nebo ostatní zemědělské pozemky. To nejdůležitější číslo ale zůstává stále stejné. Šanci na...
Ve prospěch restituce 

Ve prospěch restituce 

Věděli jste, že soudy by měly k restituentům přistupovat co nejvstřícněji a v případě pochybností se musí Ústavní soud přiklonit na stranu restituenta a nikoliv státu? Říká se tomu princip in favorem restitutionis neboli ve prospěch restituce. Restituční případy...
Nesrovnalosti vůči státu mohou přinést nemalé finance

Nesrovnalosti vůči státu mohou přinést nemalé finance

Současná situace ve světě představuje pro světovou ekonomiku šok. Rychle rostoucí inflace přiměla české domácnosti více se zajímat o své finance. Jak si naspořit na penzi? Je vhodné si teď pořizovat auto? Jak a kam investovat, abychom měli co nejvyšší zisk? Finance se...
Ještě je čas

Ještě je čas

Podle aktuálních dat eviduje Státní pozemkový úřad (SPÚ) více než 33 000 osob, kterým vznikl nárok na náhradní pozemek, a přesto jej neuplatňují, a dokonce ani neusilují o jeho vypořádání. A co víc! Zhruba 40 tisíc restituentů má dosud nevypořádaný nárok na náhradní...