Restituce

Restituční nároky byly ve velké většině špatně vyčísleny. Jsme tu proto, abychom vám poradili a pomohli situaci vyřešit dřív, než bude pozdě.

Slovníček pojmů

Termíny související s restitucemi

Restituce – Navrácení neoprávněně odebraného majetku původnímu majiteli. Není-li vrácena původní věc (naturální restituce), ale náhradní plnění, jedná se o reparaci či refundaci.

Retribuce – Neboli odplata, je součástí a jednou z funkcí každého trestu. Tohoto termínu se však užívá zejména v případech, kdy je odplata vykonávána masově, na velké skupině osob, zpravidla plošně a bez přesného rozlišení individuálního zavinění, na podkladě presumované kolektivní viny.

Konfiskace – Nucené zabavení majetku bez náhrady.

Znárodnění – Nucený převod majetku ze soukromého vlastnictví do vlastnictví veřejného, a to za náhradu.

Kolektivizace – Proces přeměny individuálního soukromého zemědělství na kolektivní, zpravidla v souladu s myšlenkami marxismu a jeho ideou společného vlastnictví.

Kulak – V Československu v 50. letech bylo slovo kulak převzato a používáno českými komunisty v rámci násilné kolektivizace. Označovali tak rolníky vlastnící polnosti nad 15 ha a slovo kulak mělo jednoznačně pejorativní význam. Byl-li někdo označen kulakem, rozuměl se tím nepřátelský, zlovolný a státní zájmy poškozující sedlák. Kulak byl ekvivalent pro vesnického boháče a třídního nepřítele.

historie a zákony

Kde se stala chyba

Kompenzace za nevydané pozemky byly v 90. letech vyčísleny podle tzv. tabulkových cen. V drtivé většině případů došlo k tomu, že skutečná hodnota majetku restituenta určené finanční náhradě neodpovídala. 

Představte si rodinu, která vlastnila rozsáhlý zemědělský pozemek. V poválečných letech jim byl pozemek státem odebrán a na jeho místě byly postaveny obytné domy. Po schválení restitučního zákona si rodina zažádá o kompenzaci za odňaté pozemky, ale úřad je ocení jako zemědělské, aniž by zohlednil fakt, že je stát zabavil za účelem výstavby. Statisícová chyba je tak na světě. Smutným faktem je, že tyto rodiny restituentů mnohdy ani netuší, že je jejich nárok špatně vyčíslený nebo že mají stále nárok na znovuotevření svého případu. Naštěstí se restituční nárok a jeho uplatnění nepromlčuje. Stále je tedy možné dosáhnout spravedlivého vyrovnání.

Restituce řeší zákon č. 229/1991 Sb, podívejte se na jeho aktuální i dřívější znění.

Fakta z oblasti restitucí

Pro restituční nároky platí, že:

  • Se nepromlčují
  • Je lze dědit
  • Je lze stále uplatnit u soudu
  • V případě nesprávné evidence restitučního nároku státem je možné již vypořádaný nárok revidovat a původní hodnotu nároku znásobit 

Dění kolem restitucí neustále monitorujeme. Dáváme dohromady zajímavosti, poslední data a informace, které by pro vás mohly být užitečné. Přečtěte si více.

Spojte se s námi

Prověřujeme restituce po celém území České republiky.

Potřebujete poradit? Máte zájem o bezplatné prověření vašeho restitučního nároku? Vyplňte prosím údaje níže a jeden z našich kolegů se vám brzy ozve zpět.

Chci prověřit svůj nárok