Mnohdy si připadáme jako detektivové, říká Petra Devine, předsedkyně spolku My restituenti

May 16, 2024

Spolek My restituenti oslavuje čtyři roky činnosti, během kterých pomohl mnoha rodinám ke spravedlivému vyrovnání. Díky pečlivě vybudovaným pracovním postupům se spolku daří značně urychlovat restituční procesy. Předsedkyně spolku Petra Devine v rozhovoru přirovnává svou práci k detektivní činnosti. „V průběhu

tohoto pátrání se nám někdy podaří objevit kontakty i na lidi, kteří o svých nárocích ani neví,“ prozradila.

Spolek My restituenti působí již čtyři roky. Jak byste zhodnotila dosavadní výsledky vaší činnosti?
Za uplynulé čtyři roky jsme se v našich aktivitách výrazně posunuli. Pomohli jsme mnoha rodinám, a to i těm, které už nepočítaly s možností spravedlivého řešení svých případů. Podstatně jsme posílili náš tým a vybudovali si interní procesy, které nám umožňují efektivně získávat potřebné dokumenty, které našim klientům pomáhají v nápravě historických křivd. Jsem opravdu ráda, že naše práce přináší konkrétní výsledky a dává naději mnohým, kteří se domáhají svých práv.

Jakým způsobem vaše práce probíhá?
Naše spolupráce je zaměřena především na získávání důležitých dokumentů a podkladů, které jsou nezbytné pro zahájení a řízení restitučních procesů. Například, máme přístup k nahlížení do spisů, což je zásadní pro ověřování informací. Také využíváme letecké snímky pro potvrzení charakteru pozemků. Někdy potřebujeme získat opravdu specifické dokumenty z archivů. Všechny tyto aktivity jsou klíčové pro to, abychom mohli našim klientům co nejvíce pomoci v jejich restitučních případech.

Můžete popsat nějaké nejzajímavější příběhy, na které jste narazili během vaší práce?
Každý případ je unikátní a často velmi emocionálně náročný. Sdílíme ty příběhy, které můžeme, protože je důležité si připomínat, co všechno může spravedlivý proces přinést. Například jsme nedávno pracovali na případu rodiny, která už nevěřila, že by mohla dosáhnout spravedlnosti. Podařilo se nám však případ úspěšně dovést do konce, a rodina tak konečně získala spravedlivé vyrovnání. V jiném případě rodina nevyvíjela žádnou iniciativu k vyplacení peněz. Po našem důkladném prověření jsme zjistili, že mají nárok na více než desetinásobek sumy, kterou jim původně vyčíslil pozemkový úřad.

To zní až jako detektivní práce…
Máte pravdu, naše práce je velmi detailní a mnohdy si i my připadáme jako detektivové. Příkladem může být naše schopnost odhalit pomocí rozklíčování několika případů další rodiny s právem na restituci. V průběhu tohoto pátrání se nám někdy podaří objevit kontakty na lidi, kteří o svých nárocích ani neví. Například jsme nedávno identifikovali rodinu, které byly vyvlastněny pozemky v roce 1952 v Praze 6. Ačkoliv naše pátrání odhalilo, že rodina emigrovala do Švýcarska, dokázali jsme komunikovat se švýcarskou ambasádou a úřady, abychom mohli situaci řešit dále. Bohužel ne každý proces dopadá dobře, jsou i případy, kdy pomoci nedokážeme.

Jak to myslíte?
Mluvím o případech, kdy si lidé nepožádali o vrácení v zákonem stanovené lhůtě. Pro osoby s trvalým pobytem v České republice skončila lhůta pro podání žádosti 31. ledna 1993. Pro ty, kteří tuto podmínku nesplňovali, byla stanovena lhůta od 9. února do 9. srpna 1996. Bohužel, pokud lidé své žádosti nepodali v těchto termínech, nemůžeme jim dále pomoci. Také nemůžeme asistovat lidem, kteří svůj restituční nárok přeprodali. Například, vzpomínám si na případ restituentky, která se snažila obnovit svůj nárok na vlastnictví. Bohužel, ani ona ani její dcery nebyly úspěšné, protože nepožádaly o vrácení majetku do konce roku 1993. Naše organizace má možnost znovu otevřít a prověřit stávající případ, ale nemůžeme zahájit nový proces, což zákon neumožňuje.

Rozumím. Jaké má spolek tedy plány do budoucna?
Naše hlavní cíle zůstávají stejné. Chceme pokračovat v naší práci a zvýšit osvětu mezi lidmi. Mnoho rodin si totiž není vědomo svých nároků nebo neví, že stále existuje možnost nápravy. V České republice je téměř 40 tisíc restituentů s nevyřešenými nároky, z nichž více než 33 000 své nároky aktivně neuplatňuje. Chceme těmto lidem pomoci pochopit a využít možnosti, které mají k dispozici. Mnohdy naše klienty mile překvapí, že nároky mohou být ve skutečnosti mnohem vyšší, než jak byly původně stanoveny. Mnozí se pokoušejí řešit své případy sami, ale často zjistí, že se potýkají se složitou legislativou. Chceme poskytovat podporu, aby lidé nemuseli procházet tímto procesem sami a aby dosáhli spravedlivého vyrovnání.

Další aktuality

Spojte se s námi

Prověřujeme restituce po celém území České republiky.

Potřebujete poradit? Máte zájem o bezplatné prověření vašeho restitučního nároku? Vyplňte prosím údaje níže a jeden z našich kolegů se vám brzy ozve zpět.

Chci prověřit svůj nárok