Nejvíce nevypořádaných nároků je v Praze

Nejvíce nevypořádaných nároků je v Praze

Přinášíme vám zajímavá data, která se týkají restitučních nároků. Zjistili jsme, jaká byla celková hodnota vypořádaných restitucí v loňském roce, ať už za nevydanou půdu nebo ostatní zemědělské pozemky. To nejdůležitější číslo ale zůstává stále stejné. Šanci na...
Ve prospěch restituce 

Ve prospěch restituce 

Věděli jste, že soudy by měly k restituentům přistupovat co nejvstřícněji a v případě pochybností se musí Ústavní soud přiklonit na stranu restituenta a nikoliv státu? Říká se tomu princip in favorem restitutionis neboli ve prospěch restituce. Restituční případy...
Příběh rodiny Mariany Novotné

Příběh rodiny Mariany Novotné

Hned od roku 1948 se moje rodina stala pro komunistický režim nebezpečnou. Stát přišel a zavřel zubní ordinaci mému pradědečkovi, advokátní kancelář mému dědečkovi a byly jim určené dělnické profese, ale ani to nestačilo. Pradědeček Karel Máchal byl zatčen, uvězněn a...