Ve prospěch restituce 

Ve prospěch restituce 

Věděli jste, že soudy by měly k restituentům přistupovat co nejvstřícněji a v případě pochybností se musí Ústavní soud přiklonit na stranu restituenta a nikoliv státu? Říká se tomu princip in favorem restitutionis neboli ve prospěch restituce. Restituční případy...
Příběh rodiny Mariany Novotné

Příběh rodiny Mariany Novotné

Hned od roku 1948 se moje rodina stala pro komunistický režim nebezpečnou. Stát přišel a zavřel zubní ordinaci mému pradědečkovi, advokátní kancelář mému dědečkovi a byly jim určené dělnické profese, ale ani to nestačilo. Pradědeček Karel Máchal byl zatčen, uvězněn a...
Nesrovnalosti vůči státu mohou přinést nemalé finance

Nesrovnalosti vůči státu mohou přinést nemalé finance

Současná situace ve světě představuje pro světovou ekonomiku šok. Rychle rostoucí inflace přiměla české domácnosti více se zajímat o své finance. Jak si naspořit na penzi? Je vhodné si teď pořizovat auto? Jak a kam investovat, abychom měli co nejvyšší zisk? Finance se...