Ve prospěch restituce 

Oct 4, 2022

Věděli jste, že soudy by měly k restituentům přistupovat co nejvstřícněji a v případě pochybností se musí Ústavní soud přiklonit na stranu restituenta a nikoliv státu? Říká se tomu princip in favorem restitutionis neboli ve prospěch restituce.

Restituční případy bývají velmi složité. Může za to nejen velký časový odstup, obtížné získávání důkazů a potřebné dokumentace, ale i správný výklad tehdejší právní úpravy. Připomeňme si, že první restituční zákon vznikl hned po prvních svobodných volbách, tedy v roce 1990. Od té doby uplynulo mnoho let a některé spory stále trvají. Dnes se většinou rozhodují věci, které se týkají majetkových zájmů potomků původních restituentů. 

Restituenty je potřeba chránit

V restitučních procesech by se demokratická společnost měla snažit zmírnit následky, které vznikly během totalitního komunistického režimu. K tomu slouží nejen zákony, ale i princip, který se nazývá: in favorem restitutionis. O co jde? Jedná se o zásadu, kdy státní orgány (soudy) mají postupovat nejen podle zákona, ale i v souladu se zájmy oprávněných osob tak, aby došlo alespoň k částečné kompenzaci. 

„Hlavním principem musí být vždy náprava těchto křivd, a k jeho naplnění je nutné, aby restituční zákony byly ve vztahu k oprávněným osobám interpretovány co nejvstřícněji,“ vysvětluje Petra Kazdová, tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu.

Náš spolek má s restitučním procesem dlouholeté zkušenosti. Vyčíslený nárok pro vás bezplatně překontrolujeme a v případě, že zjistíme, že byl vyčíslen chybně, vysvětlíme vám, jaké máte možnosti tuto situaci řešit. Případně vám s celým procesem rádi pomůžeme. 

Kontaktovat spolek

Další aktuality

Spojte se s námi

Prověřujeme restituce po celém území České republiky.

Potřebujete poradit? Máte zájem o bezplatné prověření vašeho restitučního nároku? Vyplňte prosím údaje níže a jeden z našich kolegů se vám brzy ozve zpět.

Chci prověřit svůj nárok