Ve prospěch restituce 

Oct 4, 2022

Věděli jste, že soudy by měly k restituentům přistupovat co nejvstřícněji a v případě pochybností se musí Ústavní soud přiklonit na stranu restituenta a nikoliv státu? Říká se tomu princip in favorem restitutionis neboli ve prospěch restituce.

Restituční případy bývají velmi složité. Může za to nejen velký časový odstup, obtížné získávání důkazů a potřebné dokumentace, ale i správný výklad tehdejší právní úpravy. Připomeňme si, že první restituční zákon vznikl hned po prvních svobodných volbách, tedy v roce 1990. Od té doby uplynulo mnoho let a některé spory stále trvají. Dnes se většinou rozhodují věci, které se týkají majetkových zájmů potomků původních restituentů. 

Restituenty je potřeba chránit

V restitučních procesech by se demokratická společnost měla snažit zmírnit následky, které vznikly během totalitního komunistického režimu. K tomu slouží nejen zákony, ale i princip, který se nazývá: in favorem restitutionis. O co jde? Jedná se o zásadu, kdy státní orgány (soudy) mají postupovat nejen podle zákona, ale i v souladu se zájmy oprávněných osob tak, aby došlo alespoň k částečné kompenzaci. 

„Hlavním principem musí být vždy náprava těchto křivd, a k jeho naplnění je nutné, aby restituční zákony byly ve vztahu k oprávněným osobám interpretovány co nejvstřícněji,“ vysvětluje Petra Kazdová, tisková mluvčí Státního pozemkového úřadu.

Náš spolek má s restitučním procesem dlouholeté zkušenosti. Vyčíslený nárok pro vás bezplatně překontrolujeme a v případě, že zjistíme, že byl vyčíslen chybně, vysvětlíme vám, jaké máte možnosti tuto situaci řešit. Případně vám s celým procesem rádi pomůžeme. 

Kontaktovat spolek

Další aktuality

Ještě je čas

Ještě je čas

Podle aktuálních dat eviduje Státní pozemkový úřad (SPÚ) více než 33 000 osob, kterým vznikl nárok...

Spojte se s námi

Prověřujeme restituce po celém území České republiky.

Potřebujete poradit? Máte zájem o bezplatné prověření vašeho restitučního nároku? Vyplňte prosím údaje níže a jeden z našich kolegů se vám brzy ozve zpět.

Chci prověřit svůj nárok