Příběh Podhajských aneb Proč má smysl nechat si prověřit restituční nárok

Oct 4, 2022

Víte, proč je dobré nechat si svá restituční vyrovnání zkontrolovat odborníky? Rodina Podhajských tak například zjistila, že za své nevydané pozemky měla získat 22 krát vyšší náhrady. Jsme rádi, že vám můžeme odkrýt další příběh rodiny, která se po mnoha letech konečně dočká spravedlivého vyrovnání.

Přesuňme se na chvíli do prvorepublikového období, kdy strojní inženýr Otakar Podhajský začíná psát významnou kapitolu své rodiny. V pražské Hostivaři totiž společně se svým bratrem Jaroslavem založil  továrnu na obráběcí stroje, kde si ve čtyřicátých letech našlo práci přes 2000 dělníků a téměř 300 úředníků.

Rodina Podhajských patřila v té době k vyšší společenské třídě. Pravidelně se scházela s prvorepublikovou elitou Havlů nebo Masaryků a Ing. Otakar Podhajský se řadil mezi nejvýznamnější české průmyslníky a strojírenské podnikatele. Mezi svými zaměstnanci byl známý jako velký workoholik, kterému však záleželo na tom, aby se jeho lidé měli dobře. Proto pro ně hned vedle továrny postavil dělnické byty, ale i první hostivařské kino, kantýnu, bufet nebo sál pro zábavu. Postupně si továrna vybudovala to nejlepší renomé nejen u nás, ale i v zahraničí, kam své výrobky vyvážela. V roce 1943 měla zastoupení v Belgii, Německu, Japonsku, Itálii, Norsku, Švédsku, Francii, Finsku nebo v Turecku.  

Jaroslav Podhajský
Otakar Podhajský

Celý příběh však nabral zcela jiný směr. Válečný konflikt měl vliv na všechny vrstvy obyvatelstva. Průmyslník Otakar Podhajský byl velký vlastenec a těsně před válkou věnoval sto tisíc korun na obranu státu, nabádal ke klidu a vybízel k podpoře Národního souručenství. V roce 1940 zemřel a zanechal po sobě manželku a tři dcery. Třebaže se továrna potýkala s problémy, válečné období ustála. Ve svém provozu pokračovala i přesto, že se němečtí okupanti snažili udělat všechno proto, aby její výrobní program omezili.

Černý scénář se naplnil až s příchodem komunismu

S nástupem komunistické moci však přišel ten nejhorší scénář. Znárodňování. Rodině byla nejprve odebrána jedna část pozemků a v druhé etapě, která přišla o několik let později, Podhajští pod nátlakem odevzdali i část druhou. Tím bohužel skončila éra jedné z nejúspěšnějších českých továren, na jejíž výsledcích naše hospodářství ve strojírenství dodnes staví.

Po revoluci se vnučka průmyslníků o odebrané pozemky ihned přihlásila. Na rozhodnutí úřadu však čekala neuvěřitelných 25 let. Část pozemků byla pak rodině vrácena. Druhou část ale nebylo možné vydat. Byl tedy stanoven restituční nárok a případ se zdál být uzavřený.

V roce 2019 na žádost rodiny do hry vstoupili odborníci, kteří zjistili, že restituční nárok byl vypočten chybně a rozdíl je podstatný. Důvodem byl špatně stanovený charakter pozemků. Znalecký posudek ukázal, že skutečná výše restitučních nároků je ve skutečnosti 22 krát vyšší. A nejen to. Vyšlo najevo, že restitučních nároků je více. „Vůbec jsme netušili, že je možné případ znovu otevřít,“ vzpomíná člen rodiny Podhajských.

Kladné rozhodnutí už po roce 

Vzhledem k tomu, že opakovanou výzvu o vydání náhradních pozemků ve veřejných nabídkách Pozemkový úřad v roce 2018 a 2019 zamítl, bylo nutné podat soudní žaloby. „Nárok rodiny byl tak silný, že jsme byli od počátku přesvědčeni o jeho snadné obhajitelnosti před soudem,“ říká právník Martin Mládek z advokátní kanceláře INVICTA.

Již po roce a 4 měsících se rodina konečně dočkala prvního kladného rozhodnutí a k dnešnímu dni mají již tři kladná rozhodnutí prvostupňového a dvě druhostupňového soudu. „I když po tolika letech dohadování se s Pozemkovým úřadem je těžké věřit, že dosáhneme spravedlnosti, všechna kladná rozhodnutí příslušných soudů v nás opět rozdmýchala plamínek naděje a věříme, že to dobře dopadne, “ říká rodina Podhajských.

Všichni členové rodiny se shodují na tom, že bez odborné pomoci by se neobešli. „Sami bychom to absolutně nezvládli. Je to práce pro celý tým. Člověk potřebuje někoho, kdo těmto procesům rozumí a ví, kam se obrátit. My jsme měli velké štěstí, že jsme na takové odborníky narazili.“ Přesto, že boj ještě není u konce, věříme, že se podaří dosáhnout úspěšného vypořádání u všech soudů v celém rozsahu. 

Tento příběh není výjimečným případem. Stále se setkáváme s restituenty, kteří ani netuší, že si mohou nechat svůj nárok překontrolovat. Přitom spolek My restituenti, který byl založen skupinou samotných restituentů, tuto službu poskytuje zcela bezplatně a nezávazně. Pokud si tedy chcete být jistí, že vaše rodinné restituce byly vyřešeny správně, neváhejte se na spolek obrátit.    

Kontaktovat spolek 

Další příběhy

Spojte se s námi

Prověřujeme restituce po celém území České republiky.

Potřebujete poradit? Máte zájem o bezplatné prověření vašeho restitučního nároku? Vyplňte prosím údaje níže a jeden z našich kolegů se vám brzy ozve zpět.

Chci prověřit svůj nárok