Ochrana osobních údajů a soubory cookie

Ochrana osobních údajů

Uděluji tímto výslovný souhlas společnosti My restituenti z. s., IČO: 09823280, se sídlem Tuchoměřice, Na Výsluní 459, 252 67, zapsané ve veřejném rejstříku vedeném vedená u Městského soudu v Praze, spisová značka 74370 L, aby v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a GDPR zpracovávala tyto následující osobní údaje:

  • Jméno
  • Příjmení
  • Kontaktní email
  • Telefon
  • Informace obsažené v zaslaných dokumentech

Vaše osobní údaje se shromažďují a zpracovávají pro účely zpracování vaší poptávky či objednávky. 

Na základě tohoto výslovného souhlasu je spolek My restituenti z.s. oprávněn pracovat s daty a informacemi obsaženými ve Vámi zaslaných dokumentech a rovněž tato data a informace uchovávat.

Spolek My restituenti z.s. bude vaše osobní údaje zpracovávat v souvislosti s poptávkou či objednávkou po dobu 5 let od okamžiku odeslání formuláře, popř. do doby odvolání tohoto souhlasu.

Máte právo svůj souhlas související s ochranou údajů kdykoli s budoucí účinností odvolat prostřednictvím emailu na [email protected]

Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Odvolání souhlasu též nemá vliv na zpracování osobních údajů, které správce zpracovává na základě jiného právního základu, než je Vámi udělený souhlas.

Dále máte právo:

požadovat po nás informaci, jaké Vaše osobní údaje zpracováváme, požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů, vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, můžete kdykoliv podat stížnost týkající se zpracování vašich osobních údajů nebo neplnění povinností správce plynoucích z GDPR k dozorovému úřadu. Dozorovým úřadem je v ČR Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz. Poskytnutí souhlasu je dobrovolné. Současně touto cestou dáváte výslovný souhlas k zasílání výše uvedených informací formou přímého marketingu.

Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé: Špaček Digital, s.r.o., Praha – Michle, Jaurisova 515/4, PSČ 140 00, IČO: 05973180, DIČ: CZ05973180. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 273933.

Soubory cookies

Obecné informace o souborech cookie a způsobu jejich použití 

Cookies jsou malé textové soubory odeslané z webové stránky a uložené v paměti vašeho prohlížeče. Soubory cookies mohou být vyžadovány proto, aby mohly webové stránky správně fungovat, protože jsou statické (nepamatují si uživatelské informace z jedné interní stránky na druhou). Někdy se však používají ke sledování uživatelských akcí na jednom nebo více webech, ke shromažďování informací o používání nebo identifikování zájmů a mapování chování, aby provozovatel webu mohl uživatelům nabízet relevantní reklamy. Pokud webové stránky používají platformu pro správu souhlasu CookieHub (CMP), nabízejí vám možnost povolit nebo zakázat určité kategorie souborů cookie, což pomáhá chránit vaše soukromí. Níže je uveden popis nejběžnějších kategorií souborů cookie.

Nezbytné cookies 
Nezbytné soubory cookie se používají ke správnému fungování webových stránek, obecně se nepoužívají ke sledování a nejsou sdíleny mezi weby. Nejběžnější nezbytnou akcí prováděnou pomocí souboru cookie je ověření uživatele. Když se přihlásíte na jakoukoli webovou stránku, uloží se ve vašem prohlížeči soubor cookie včetně některých údajů, které web používá k zapamatování, kdo je ověřen, když přejdete na jinou interní stránku nebo obnovíte web. Soubory cookie se také používají, aby web věděl, co je ve vašem nákupním košíku, informace o vyrovnávání zatížení a další.

Preferenční cookies 
Preferenční soubory cookie umožňují webové stránce zapamatovat si informace pro přizpůsobení toho, jak webová stránka vypadá nebo se chová pro každého uživatele. To může zahrnovat uložení vybrané měny, regionu, jazyka nebo barevného motivu.

Analytické cookies
Analytické soubory cookie nejsou nutné, ale používají se ke shromažďování cenných informací o tom, jak je webová stránka používána, k identifikaci problémů a zjištění, co je třeba na stránce zlepšit a jaký obsah je užitečný. Shromážděné informace jsou ve většině případů anonymní, ale některé analytické služby shromažďují informace, které lze použít k identifikaci uživatele.

Marketingové cookies
Marketingové soubory cookie se používají ke sledování návštěvníků napříč weby, aby majitelé stránek mohli zobrazovat relevantní a poutavé reklamy.

Veškeré soubory cookie získané využíváme výhradně pro vnitřní potřebu společnosti, chráníme před zneužitím a neposkytujeme třetím stranám bez předchozího upozornění nebo souhlasu. Výjimku představuje externí společnost Instinct Agency s.r.o, která pro nás zajišťuje podpůrné služby. Těmto entitám vaše osobní údaje poskytnout můžeme příkladově při správě našich informačních systémů a aplikací. U všech těchto poskytovatelů služeb požadujeme, aby zpracovávali vaše osobní údaje v souladu s podmínkami ochrany osobních údajů a platnou legislativou.