Klientům se chceme věnovat s maximální péčí, říká předsedkyně spolku, Mgr. Petra Devine

Jun 6, 2022

Umění naslouchat je jedna z největších předností Petry Devine. „Miluji lidi a jejich příběhy,“ říká. Do čela spolku byla jmenována v prosinci 2021 s jasným cílem. Pomoci lidem, kteří neví, jak v restitučním procesu postupovat nebo si nejsou jisti, že se s nimi stát vypořádal spravedlivě.

Petra má s prací s lidmi a vedením organizací dlouholeté zkušenosti. V minulosti se, v rámci vzdělávacích programů, starala o stovky zahraničních studentů z různých zemí a časových zón, kteří studovali v Česku. Těm pomáhala jak s administrativou, která je spojena s přesunem do cizí země, tak s kulturní adaptací.

Tato práce ji mnoho naučila nejen z profesního hlediska, ale zároveň o sobě samé. „Jsem člověk, který miluje práci s lidmi. Baví mě naslouchat jejich osobním příběhům, baví mě navazovat nové kontakty a prostřednictvím sdílení zkušeností se vzájemně obohacovat,“ říká. Právě otevřenost, upřímnost a snaha o pochopení druhého jsou pro ni klíčovými vlastnostmi.

Spolek My restituenti je, jak již název napovídá, především o lidech. O restituentech a jejich rodinách, na kterých se komunistický režim dopustil bezpráví v podobě konfiskace nebo znárodnění jejich rodinných majetků, a většinou také násilného vyhoštění z jejich domovů. To jsou témata, která jsou pro klienty spolku My restituenti velice citlivá a bolestivá.  Důvěryhodnost a osobní přístup pro nás proto není jen prázdnou frází, ale jeho alfou a omegou. „Je pro mě velmi důležité, abychom se našim klientům věnovali s maximální péčí a nasazením, a abychom dokázali pomoci co největšímu počtu lidí,“ říká Petra Devine.

Restituce jsou stále palčivým tématem

Někdo by mohl namítnout, že restituce jsou již dávno uzavřené téma. Počet lidí, kteří se na náš spolek obrací však ukazuje, že jsou stále velmi živé. „Od založení spolku se na nás s žádostí o prověření svých nároků obrátily již stovky rodin,“ upřesňuje Petra a dodává, že je bohužel možné pomoci jen těm, kteří se v minulosti k restitucím včas přihlásili.

A jaké má spolek My restituenti plány do budoucna? „Budeme se i nadále zaměřovat na vzdělávání široké veřejnosti v tématice restitucí, poskytování transparentních informací a srozumitelnou a efektivní pomoc pro restituenty. Doufám, že pomůžeme co nejvíce rodinám,“ uzavírá předsedkyně.

Další aktuality

Spojte se s námi

Prověřujeme restituce po celém území České republiky.

Potřebujete poradit? Máte zájem o bezplatné prověření vašeho restitučního nároku? Vyplňte prosím údaje níže a jeden z našich kolegů se vám brzy ozve zpět.

Chci prověřit svůj nárok